Laatste berichten

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

In een brief aan haar inwoners, legt de gemeente Heerenveen uit hoe zei de processierups gaan bestrijden.

Treurmaina’s bedreigen lokale natuur in de wijk

Treurmaina’s bedreigen lokale natuur in de wijk

Deze week heeft de Provinsje Fryslân de bewoners in onze wijk middels een brief geïnformeerd over de Treurmaina, een vogelsoort ter grootte van een spreeuw. De vogel lijkt heel onschuldig maar vormt een bedreiging voor de natuur. In de brief wordt nader ingegaan over wat 

Binnenkort Corona-Vaccinatie locatie in Heerenveen Noord

Binnenkort Corona-Vaccinatie locatie in Heerenveen Noord

Vandaag is bekend geworden dat de GGD Fryslan eind maart of begin april een vaccinatielocatie gaat open aan de Uhlweg 1 in Heerenveen. In bijgevoegde bulletin wordt daarover meer informatie verstrekt.

Schaatsen op oude Thialf IJsbaan

Schaatsen op oude Thialf IJsbaan

Het afgelopen weekend hebben wij volop kunnen genieten van het ijs op de oude Thialf IJsbaan. Dat was voor een groot gedeelte ook te danken aan het dagelijks (machinaal) vegen van de baan door een vrijwilliger uit onze wijk. Een mooie en passende activiteit op 

Infobord oude “Thialf” natuurijsbaan

Infobord oude “Thialf” natuurijsbaan

In dit voorjaar gaat Wijkbelang Heerenveen-Noord bij de oude “Thialf” natuurijsbaan aan de Munnikspetten een informatiebord plaatsen. Daar lees je meer over de historische rol die de locatie heeft vervult voor de luchtvaart en het (internationale) schaatsen, maar ook over de bijzondere flora en fauna 

Flyer jaaroverzicht 2020 huis aan huis bezorgd

Flyer jaaroverzicht 2020 huis aan huis bezorgd

Een dezer dagen valt er in Heerenveen-Noord, huis aan huis, een flyer op de deurmat waarin wij, in het kort, iets vertellen over de thema’s waarmee wij ons in 2020, ondanks de Corona, hebben bezig gehouden. Normaal doen wij daarvan tijdens onze jaarvergadering verslag; dit 

Data bestuursvergaderingen 2021

Data bestuursvergaderingen 2021

Het bestuur vergadert in 2021, tot nadere orde en naar behoefte, uitsluitend via social media.

Wel een NK Disc Golf in 2021?

Wel een NK Disc Golf in 2021?

Als gevolg van de Corona maatregelen moest het NK Disc Golf 2020 in Heerenveen, tot twee keer toe worden geannuleerd. Hopelijk kan het NK 2021 alsnog in Heerenveen plaats vinden. Een bezoek aan de baan is, met inachtneming van de RIVM aanbevelingen, wel mogelijk en