Data bestuursvergaderingen 2021

Data bestuursvergaderingen 2021

Het bestuur vergadert in 2021, tot nadere orde en naar behoefte, uitsluitend via social media.

Notulen jaarvergadering 2019 (Concept)

Notulen jaarvergadering 2019 (Concept)

In deze vergadering:
Natuurijsbaan Oud Thialf;
Disc Golf Course;
Werkgroep Sport, Spel & Bewegen;
Omgevingsvisie;
Huisvesting arbeidsmigranten;

Notulen jaarvergadering 2018

Notulen jaarvergadering 2018

In deze jaarvergadering:
Herinrichting Fok/Schans;
Kunstwerk Terbandsterschans;
Gaswinning in de gemeente Heerenveen;
Ontwikkelingen Van der Valk/Hajé;
Geluidsoverlast snelwegen;
Outdoor Fitness Park.

Notulen jaarvergadering 2017

Notulen jaarvergadering 2017

In deze jaarvergadering:
Presentatie Norwell Outdoor Fitness;
sociaal/maatschappelijke locaties in kaart;
kunstwerk Terbandsterschans;
Bestuur slachtoffer internetfraude.

Notulen jaarvergadering 2016

Notulen jaarvergadering 2016

Thema’s deze jaarvergadering:
Oproep vrijwilligers;
herinrichting Fok/Schans;
Participatie Joop Hofman;